Dura Vermeer bezoekt Van Vliet Groep

Shanks is de afvalpartner van Dura Vermeer in Nederland en verwerkt alle afvalstromen die vrijkomen bij de werkzaamheden van Dura Vermeer. Van Vliet Groep is één van de grotere Shanks-bedrijven waar een grote verscheidenheid aan afvalstromen wordt ingenomen en gereed gemaakt voor hergebruik.

Het doel van het bezoek was de KAM medewerkers te informeren over de behandeling en recycling van de diverse afval- en reststromen die Dura Vermeer door Shanks laat inzamelen en verwerken.
Onderdeel van het bezoek was een rondleiding over het terrein en de recyclingfaciliteiten. Bijzondere aandacht was er voor de productie van houtsnippers uit afvalhout, die worden gebruikt als grondstof voor spaanplaat. Ook werd de ultra-moderne sorteerinstallatie bekeken. Deze zorgt voor een optimale scheiding van de reststromen die uit het bouwproces van Dura Vermeer overblijven.

Het tweede deel van het bezoek bestond uit een presentatie van de rapportagetools waarmee Shanks op basis van de afvaldata van Dura Vermeer, inzicht geeft in de verschillende afvalstromen tijdens het bouwproces. Hiermee worden afwijkingen gesignaleerd zodat kostenoverschrijdingen voorkomen kunnen worden en de CO2-voetafdruk worden verbeterd.

Door de belangrijkste afvalstromen al op de bouwplaats (vooraf) te scheiden en de gemengde reststromen met de moderne sorteerinstallaties na te scheiden, wordt bijna 99% van het afval van Dura Vermeer hergebruikt en nuttig toegepast.