Beleid en Visie

De zorg voor het milieu zit in onze genen. Als toonaangevend milieubedrijf leveren wij iedere dag weer een belangrijke bijdrage aan het milieu. Door innovatie en ondernemerschap voeren wij afvalmanagement op een milieuverantwoorde en duurzame wijze uit.

Zo beschikken wij over een moderne scheidingsinstallatie. Met deze installatie sorteren wij het afval in mono stromen die wij weer toepassen in uiteenlopende verwerkingsprocessen. Met deze processen zijn wij in staat het ingezamelde afval weer om te zetten in herbruikbare grondstoffen. Deze processen behoren tot onze kernactiviteiten, wij zeggen niet voor niets "Making more from waste".

Iedere dag zijn wij bezig deze processen te verbeteren en te optimaliseren. Hierdoor verhogen wij de hoeveelheid grondstoffen en energie dat uit het afval te halen is. Met een recycling percentage van 87% kunnen wij zeggen dat wij al goed op weg zijn. Het thema duurzaamheid of circulaire economie is bij Van Vliet Groep dan ook in goede handen.