Sorteren en verwerken

Door afval gescheiden in te zamelen kan het afval beter en kostenefficiƫnt worden gerecycled. Wij adviseren onze klanten waar mogelijk afval te scheiden bij de bron. Echter is het scheiden bij de bron niet altijd mogelijk. Wij zorgen er dan voor dat het afval gesorteerd wordt door onze moderne sorteerinstallatie. Het binnenkomend afval wordt gesorteerd in monostromen zoals bijvoorbeeld hout, puin en kunststof. Deze monostromen worden vervolgens gescheiden verwerkt tot uiteenlopende soorten granulaat, snippers en herbruikbare producten. Op deze manier vindt afval zijn weg weer terug in de economie. Het kan weer worden ingezet als grondstof voor het maken vannieuwe producten. Een pure vorm van circulaire economie. Making more from waste.

Klik hier voor meer informatie over de diverse afvalstromen die wij bij Van Vliet Groep erkennen, en wat we er allemaal mee doen.