Bedrijfsafval- en reststoffen

In ieder bedrijf ontstaat bedrijfsafval.Wat wordt er verstaan onder bedrijfsafval- en restoffen: Het is een mengsel van verschillende soorten afval zoals: Kunststof, verpakkingsmaterialen, blik, groenafval, papier, karton, luiers, porselein of aardewerk, glas etc. Sommige afvalstoffen horen niet in de deze afvalstroom thuis. Zoals o.a. batterijen en andere gevaarlijke afvalstoffen.

Beheer van bedrijfsafval- en reststoffenmanagement is van essentieel belang voor ieder bedrijf; met betrekking tot milieu, imago en kosten. Afval is niet langer waardeloos, het biedt juist perspectief! Het economisch omgaan met bedrijfsafval is nauwelijks meer een keuze te noemen.

Reststoffen

Reststoffen zijn elk afzonderlijk ingezamelde afvalcomponenten, die aangewend worden als grondstof of worden hergebruikt, al dan niet na tussenbewerking. Een van de meest voorkomende reststoffen GFT-afval en Swill.

Door het apart inzamelen van reststoffen kunt u aanzienlijke kosten besparen. Een goede en juiste scheiding vereist "maatwerk" bij inzameling, hulpmiddelen, behandeling, bewerking, verwerking en verhandeling van de diverse afval- en reststoffen. Dit kan per keer en per bedrijf aangepast worden aan de wensen en behoeften van de klant.

Afhankelijk van diverse factoren, geeft Van Vliet Groep een advies op maat omtrent uw afval en de gewenste inzamelmiddelen.