Afvalinzameling

Er zijn bijna even veel soorten inzamelingsmiddelen als er soorten afval zijn. Wij adviseren bedrijven en instellingen en ontwikkelen oplossingen op maat voor de inzameling en verwerking van afval- en reststoffen. De keuze van het meest geschikte containertype is afhankelijk van o.a. de volgende factoren:

  • hoeveelheden afval die op hoeveel plaatsen vrijkomen
  • de samenstelling van het afval
  • mogelijke overlast voor directe omgeving
  • (brand)veiligheid,
  • bereikbaarheid van de plaats voor de inzameling
Bekijk onze inzamelmogelijkheden

Inzamelen gevaarlijk afval

Gevaarlijke afvalstoffen vereisen een speciaal soort emballage zodat de afvalstoffen op een zo veilig mogelijke manier afgevoerd worden van de ontdoener naar de eindverwerker. Van Vliet Groep is gespecialiseerd in de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen (KCA) door heel Nederland. Lees meer over onze dienstverlening omtrent de inzameling van gevaarlijk afval.