Vragen over facturatie, offerte of uw gegevens

Mijn factuur klopt niet. Wat moet ik doen?

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Om hier zo snel mogelijk antwoord op te krijgen, vragen wij u dit per mail (creditcollections@shanks.nl). Vermeld hierbij duidelijk het factuurnummer.

Terug naar bovenTerug naar boven

Mijn tarieven zijn veranderd. Waarom is dat?

Tariefwijzigingen kunnen te maken hebben met opbrengsten van afvalstromen, een negatieve ontwikkeling in de olie of hout verwerkingsbranch, of een aanpassing in de prijsindex.

Terug naar bovenTerug naar boven

Ik ontvang graag een kopie van mijn factuur. Hoe vraag ik deze aan?

U kunt een kopie van uw factuur per mail bij ons opvragen. creditcollections@shanks.nl Vermeld hierbij duidelijk het factuurnummer.

Terug naar bovenTerug naar boven

Ik heb een creditnota gekregen. Hoe moet ik die verrekenen?

U kunt deze verrekenen met de eerstvolgende factuur.

Terug naar bovenTerug naar boven

Ik heb een brief "aankondiging ledigingsstop" ontvangen. Wat moet ik doen?

Zorg dat alle openstaande facturen betaald zijn voor de vermelde datum. Op die manier voorkomt u een ledigingsstop.

Terug naar bovenTerug naar boven

Wij gaan verhuizen. Hoe kan ik dit doorgeven?

Wij verzoeken u dit per e-mail (klik hier) aan ons door te geven, met de oude en volledig nieuwe bedrijfsgegevens. Denk hierbij ook aan de verhuisdatum, KvK en BTW-nummer.

Terug naar bovenTerug naar boven

Ik wil veranderingen in de contactgegevens doorgeven, hoe doe ik dat?

Wij verzoeken u dit per e-mail (klik hier) aan ons door te geven, met alle volledige gegevens die u wenst te wijzigen zoals contactpersoon, adres, locatie container etc.

Terug naar bovenTerug naar boven

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Erg spijtig om dit te vernemen. Indien wij er niet meer uit kunnen komen, dan kunt u de opzeggen per aangetekende brief of mail bij ons kenbaar maken. Wij zullen vervolgens de opzegging in orde maken.

Terug naar bovenTerug naar boven